Ds. Corné Alderliesten

09:30

27 november 2022

Welkom, mededelingen (OvD)

stilte moment (voorganger)

Zingen  LB 887 – ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’

votum/ zegengroet

 Zingen Opw 464 – ‘Wees stil voor het aangezicht van God’

gebed

kinderclub

Bijbellezing Psalm 46

preek over Psalm 46, 11a

 Zingen  Opw 717 – ‘Stil, mijn ziel wees stil’

wetslezing Psalm 80: 1-4. 19-20

 Zingen Lb 23b: 1, 2 en 5 – ‘De Heer is mijn herder’

kinderen terug

gebed

collecte Zingen  Psalm 146: 3, 4 en en 8 (berijming GKv)

zegen