Ds. Corne Alderliesten

09:30

19 juni 2022

zingen – Opw 399 ‘Vader God, ik vraag me af’

zingen – Opw 237 ‘Jezus, wij verhogen U’

welkom door OvD

stil gebed

votum

zegengroet

zingen Psalm 146: 1, 5 en 8 (GKv) ‘Ik wil zingen al mijn dagen’

gebed

Kindermoment door Kinderkerk

zingen – Lb 1010: 1, 2 en 4 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’

Bijbellezing Jesaja 48

preek over Jesaja 48, 20a

 zingen – Opw 42 ‘ ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’

wetslezing n.a.v. Psalm 79, 9

zingen – Opw 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’

gebed/ voorbede

collecte

zingen – Lb 412:  1, 3 en 6  ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’

zingen – ‘Ga maar gerust’ (melodie ‘Ik bouw op u’)

zegen