Ds. Ben van der Meulen

09:30

20 februari 2022

Orde van dienst zondag
20 februari  Franeker 9.30

Zingen Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn
Zingen LB 608:1,2,3 De steppe zal bloeien
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stil gebed
Votum, groet
Zingen Psalmen voor Nu 84 Wat hou ik van Uw huis
Verootmoediging
Kindermoment
Gebed
Zingen Ps.42:1,3
Schriftlezing    Johannes 4:5-30, 39-42
Preek Johannes 4:14

Thema: Levend water
     I De dorst
II Het water
III Het wonder

Gebed door ouderling van dienst
Ruimte voor persoonlijk getuigenis
Zingen Opwekking 642 De rivier
Zingen Opwekking 445 Bron van levend water
Zegen, gezongen amen

Collecte bij uitgang schalen/GIVT