Ds. Ben van der Meulen

09:30

15 mei 2022

Morgendienst met als thema
mensenzielen als handelswaar…

Welkom door ouderling van dienst

Inkeer en toewijding

Groet van God

Zingen LB 225:1,2,3,4,5    Zingt voor de Heer een nieuw gezang

Gebed

Schriftlezing    Openbaring 18 HSV
Zingen Ps.76:5,6

Verkondiging Openbaring 18:13b

Zingen LB 435:1,2,3,4   O verbreker aller banden

Gebed

Collecte (GIVT)

Geloofsbelijdenis

Zingen Ps.89:4,6

Zegen