Dienst

09:30

6 maart 2022

Liturgie Morgendienst Franeker 6 maart 2022

Voorzangen: LB2013 (Psalm) 117 Looft alle volken
Opwekking 181 Majesteit

Welkom  ouderling en mededelingen

Gesproken Votum / Groet / Gesproken Amen

Zingen: LB2013 Geef vrede

Kinderkerk

Gebed

Schriftlezing: Prediker 9 en Prediker 12:9-14; Marcus 2:13-20

Preek

Zingen: LB2013 687 Wij leven van de wind

Gebed door ouderling van dienst