Ds. Arend de Braak

09:30

6 februari 2022

Liturgie Morgendienst Franeker 6 febr. 2022

Zingen: Geref. Kerkboek 2017 (oranje) gezang 254 vers 1 en 2 (Kom laat ons vrolijk zingen) Welkom ouderling en mededelingen kkr
Gesproken Votum / Groet / Gesproken Amen
Zingen: Ps.33:1 en 2 (Zing vrolijk, loof de naam des HEREN)
Kinderkerk
Gebed
Zingen: Opwekking 343 (Vul opnieuw mijn hart)
Schriftlezing: Openbaring 2:1-7  (de brief van Jezus voor Efeze)
Preek
Luisterlied: Herstel mijn eerste liefde
Zingen: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Gebed
Aankondiging Collecte (GIVT en in schalen bij de deur)
Gods geboden: 1 Petr.3:8-12
Zingen: Psalm 19:3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Zingen: Geref. Kerkboek 2017 (oranje) gezang 233 (Jezus vol liefde)
Zegen / Gesproken Amen

 Tekst: Psalm 19 vers 3 De Nieuwe Psalmberijming

Volkomen is Gods wet:
een boodschap zonder smet,
een goed getuigenis,
een woord dat wijsheid geeft
aan wie gehoorzaam leeft,
aan wie eenvoudig is.
Wat Hij van ons verwacht
geeft nieuwe levenskracht;
het maakt ons opgetogen.
Recht is het woord van God,
loepzuiver zijn gebod:
een licht voor onze ogen.