Ds. Arend de Braak, dankdienst voor gewas en arbeid

19:30

2 november 2022

Liturgie Dankdag 2 november 2022 Franeker.

Zingen Opwekking 733 (Tienduizend redenen)
GK 2006 Gezang 157 (Vader, vol van vrees en schaamte)

Stil gebed

Gesproken Votum/Zegengroet/Gesproken Amen

Zingen: Psalm 106:1,2 (Looft nu de HEER, want Hij is goed…)

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 65:3 en 6 (Daar worden wij door U verzadigd)

Gebed

Schriftlezing: Matteus 5:3-10 en Matt.5:44-Matt.6:13.

Tekst: Matt.6:9 ‘Onze Vader in de hemel’.

Preek

Zingen Geref. Kerkboek gezang 110:1,2,3 (Alles, alles is gelegen aan genade)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: GK 2006 gezang 137 vers 1 en 2 (‘k Wil U, o God, mijn dank betalen)

Zegen / Gezongen Amen