Ds. Arend de Braak

09:30

16 oktober 2022

Mededelingen kerkenraad

Zingen:  GK (2006) Gezang 132:1-6 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

gezang 43 vers 3  Liefde vraagt ons om ontferming

Persoonlijk gebed

Votum/Zegengroet/Amen

Zingen Liedboek (2017) gezang 146c vers 1,2

Kinderkerk
Lied

Gebed

Schriftlezing: Marcus 3: 13 – 19
Marcus 10: 35-45

Zingen: Ps.101:1,3,5 (Ik wil Heer, in mijn lied de zegeningen…)

Preek over de tekst  Marcus 10:42-45

Zingen Opwekking 268 (Hij kwam bij ons, heel gewoon)


Gods geboden (Liturgieboekje K. van Hoek, pag.8)

Zingen Ps.19 (DNP) vers 5 (Bescherm mij Heer, maak vrij)


Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen GK (2006) Gezang 139:3 en 4 ( U Vader, U zij lof op een verhoogde toon

Zegen / Gezongen Amen