Ds. Arend de Braak

09:30

2 oktober 2022

LITURGIE FRANEKER 2 oktober morgendienst

Welkom en mededelingen kerkenraad

Vooraf zingen: Liedboek gezang 838: ( O grote God die liefde zijt)
Liedboek gezang 834: 1,2 en 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Gesproken Votum/ Zegengroet

Zingen: Opwekking nr 44 Geprezen zij de Heer….

1e Schriftlezing: Johannes 13:34,35 en 1 Joh.2:7-11

Gebed om zegen en bevrijding van de boze

Kinderkerk en lied

2e Schriftlezing: Lucas 9:46-56 en Lucas 10:38-42

Zingen: Palm 113 vers 2 (uit: De Nieuwe Psalmberijming) – Wie is er aan de HEER gelijk?

Tekst: Johannes 11:5

Verkondiging / Preek

Zingen: Psalm 133:3 (Oude berijming) Waar liefde woont, gebiedt de HEER de zegen

Gods geboden vanuit Leviticus 19:15-18 (NBV) en Matt.5:20-26 (BGT)

Zingen: Psalm 141:1,2 en 3 (uit: De Nieuwe Psalmberijming) –  HEER, ik hef naar U beide handen

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen: GK 2006 gezang 64:1-4 (Vrede zij u)

Zegen/ Gezongen Amen