Ds. Arend de Braak

09:30

27 maart 2022

LITURGIE Franeker 27 maart 2022 Morgendienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Liedboek 575:1,2 (Jezus, leven van ons leven)

Votum/Zegengroet/Amen

Zingen Liedboek 575:4 en 6 (Alle leed hebt Gij gedragen)

Belijdenis van het geloof: Gel. van Nicea

Zingen Liedboek 619:1 en 5 (Lof zij God in de hoogste troon)

Kinderkerk

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 2:18-29

Verkondiging

Zingen Liedboek 538:1,3 en 4 (Een mens te zijn op aarde)

Dankgebed en voorbeden

Collecte aankondiging

Zingen Opwekking 614 (Uw genade is mij genoeg)

Zegen / Gezongen Amen

Doven van de kaars