Ds. Arend de Braak

09:30

20 maart 2022

Liturgie 20 maart 2022  Morgendienst Franeker

Welkom en mededelingen door ouderling

Zingen Liedboek 2013 gezang 283:1,2 en 4 (In de veelheid van geluiden…)

Gesproken Votum / Zegengroet / Gesproken Amen

Zingen Psalm 101:1 en 2 (uit het Liedboek 2013)
– Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen…

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 2:12-17    (brief aan Pergamum)

Verkondiging

Zingen Psalm 93:1 en 4 (Liedboek 2013)
– De HEER is koning, Hij regeert altijd

Gods geboden

Zingen Psalm 103:3 en 8 (Liedboek 2013)
– Hij is een God van liefde en genade

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen Opwekking 769 (Bouw Uw Koninkrijk)

Zegen / Gezongen Amen