Ds. Arend de Braak, Biddag

19:30

9 maart 2022

Liturgie Biddag Avonddienst 9 maart 2022 19.30 uur

 

Aanvangslied: Opwekking nr. 7 (Heer God, U loven wij)
Mededelingen door ouderling
Gesproken Votum
Zegengroet
Gesproken Amen
Zingen: Liedboek 2013 nr. 221:1 en 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Gebed
Schriftlezing: Matt. 6:19-34
Zingen GKB 2006 gezang 37:1 en 5 (Hoor, onze Vader, hoor ons aan)
Tekst: Matt.6:19-34
Verkondiging van het evangelie
Zingen GKB 2006 gez.110:1,2,3,4,5 (Alles, alles is gelegen)
Belijdenis van ons geloof met Zondag 10 Heid. Catechismus
Zingen Liedboek 2013 Ps.33:8 (Wij wachten stil op Gods ontferming)
Dankgebed en voorbeden
Collecte (Voedselbank)
Zingen Liedboek 2013 Gezang 376:5,6,7 (Jezus, oorsprong van mijn leven)
Zegen
Gezongen Amen (Gez.182 E)