Ds. Arend de Braak

09:30

27 februari 2022

Liturgie Franeker 27 februari 2022  Morgendienst

Intochtslied Liedboek 166 (Op bergen en door dalen, ja overal is God…)
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Gezongen Votum Liedboek 175 / Zegengroet / Gezongen Amen
Zingen Liedboek 2013 gezang 578:1,2 (O kostbaar kruis, o wonder Gods…)
Kinderkerk
Gods aanwijzingen voor het leven met 1 Petr.3:10-17
Zingen Liedboek 2013
Gezang 578: 3,5 en 6 (O angst en liefde, ondereen…)
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 2:8-11
Zingen Psalm 71:2 en 12 (Wees mij een rots tot mijn bescherming…)
Verkondiging
Zingen Opwekking 181 (Majesteit)

Viering H.Avondmaal
         Lezing Formulier 4Geloofsbelijdenis van Nicea
         Zingen Gezang 125:3 en 4 (Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam)
        Na Dankzegging 1: Zingen Gezang 99:3 (Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft?)

Dankgebed en voorbeden
Collecten
Zingen Psalm 84:4 en 6 (Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort…)
Zegen / Gezongen Amen