Ds. Arend de Braak

09:30

20 november 2022

Eeuwigheidszondag 2022

Zingen Liedboek 445:  1 en 3
-Ruwe stormen mogen woeden / Mij heeft Hij zijn Zoon gegeven

Psalm 68:8
-Geloofd zij God met diep ontzag

Stil gebed

Votum/Zegengroet/Amen

Zingen Psalm 73:10 en 11 (Geref. Kerkboek)
-Wie heb ik in de hemel hoog/Wie ver van U geweken is

Gebed

Schriftlezing: Psalm 73

Voorlezing namen overledenen en aansteken van de kaarsen.

Luisterlied van Sela   “De mensen die we missen”

Tekst: Psalm 73: vers 23 en 24
Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand  en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.

Verkondiging Ik weet: Mijn eindbestemming is eeuwig leven.  

   1. God is in dit leven altijd bij mij.
   2. Hij neemt mij bij de hand
   3. Hij leidt me volgens Zijn plan
   4. Hij brengt me in Zijn glorie

Zingen Sela: Toekomst vol van hoop

Dankgebed en voorbeden

Apost. Gel. belijdenis

Opwekking 733
–       10.000 redenen tot dankbaarheid

Collecten

Zingen Liedboek 416:1-4
-Ga met God en Hij zal met u zijn

Zegen/Amen