Ds. A. Dorst

09:30

24 juli 2022

Zingen Opwekking 640 – Ik hef mijn ogen (1 keer) en Opwekking 386 – Lof zij de Heer

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Gezang 66:1 en 4 LvK

Kindermoment

Gebed door predikant

Psalm 130:1 en 2 (de Nieuwe Psalmberijming)

Schriftlezing Psalm 130 – door gemeentelid

Preek

Geloofsbelijdenis met Gezang 179a (in wisselzang zoals in Ger. Kerkboek)

Zingen:

Opwekking 428 – Genade zo oneindig groot

Psalm 65:1 en 2 (de Nieuwe Psalmberijming)

Zegen met gezongen Amen