Uitvaartdienst zuster Haarsma-Klomp

13:30

14 februari 2022

Voorafgaand  aan de samenkomst is er vanaf 13:00 gelegenheid tot condoleren.

Voorganger  Ds. Arend de Graaf

Welkom namens de familie
Zingen: Gezang 160:1 en 2 (Groot is Uw trouw, o Heer)
Gebed
Bijdrage kinderen en kleinkinderen
Zingen: Liedboek Psalm 23b:1 en 3 (De Heer is mijn herder)
Schriftlezing: 2 Korinthiers 4:17-5:5 en 5:14-21 (NBV 2021-vertaling)
Zingen: Psalm 43:3 (O Here God, kom mij bevrijden)
Tekst: 2 Korinthiers 5:1
‘Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel’.
Meditatie
Zingen: Gezang 232 Joh. de Heer (Waarheen pelgrims….)
Gebed
Zingen: Liedboek 913:1,2,3 en 4 (Wat de toekomst brengen moge)
Zegen
Mededelingen uitvaartbegeleiding
Uitgeleiding met Liedboek 769:1,4 en 6 (Eens als de bazuinen klinken)

Bij het graf: Apostolische Geloofsbelijdenis (gesproken)
Het Onze Vader (gesproken)