Ds. Hans Burger

09:30

3 april 2022

De liturgie voor zondag 3 april:

Zingen – 1 of 2 liederen
– Psalm 99 vers 1 en 3 (Liedboek 2013)
– Opwekking 430 = Hemelhoog 177 (Heer ik prijs uw grote naam)
Welkom (ouderling)
Begroeting / voorstellen
Stil gebed
Votum / groet
Zingen – verootmoediging
– GKB2017 Gez 212 U lam van God, wij loven u (als dat niet kan: GKB 2006 Gez. 69 U heilig Godslam loven wij)
Kindmoment
Gebed
Zingen
– Sela versie van “Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten”
Schriftlezing: Filippenzen 2,1-11
Preek over Fil 2,5-11
Gebed (ouderling)
Collecte (ouderling)
Zingen – twee liederen, laatste lofprijzing
– Opwekking 705 (Toon Mijn Liefde)
– Hemelhoog 216 (Kroon hem met gouden kroon) = ELB 140
Zegen
Gezongen amen