Br. Dingeman van Wijnen

09:30

8 mei 2022

 

 

 Zingen ps.33: 1 en 2        Komt nu met zang en roer de snaren…..
 Opwekking  687      Heer wijs mij de weg……

 Stil gebed, votum en groet

 Zingen   ps. 25: 7        God verborgen omgang vinden……

 Kindermoment

 Gebed

 Zingen   lied 313: 1 en 5        Een rijke schat van wijsheid…….

 Schriftlezing    Hebr. 11: 1 – 19  en  Hebr.  2: 1

 Preek

 Zingen    Een boog in de wolken van Sela    (Kinga Ban)

Gebed

 Geloofsbelijdenis       (wordt gelezen)

 Zingen    ps. 68: 7      Geloofd zij God met diepst ontzag……
 Opwekking  71; 1, 2, 3 en 4     Jezus leeft in eeuwigheid……..

 Zegen     en 3x amen zingen