Morgen dienst

09:30

1 mei 2022

Liturgie zondag 1 mei 2022 

Welkom

twee intochtsliederen:
Psalm 118: 1 en 5 – de Nieuwe Psalmberijming
Opwekking 520 – Wees mijn verlangen

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: psalm 16: 1-3 (De Nieuwe Psalmberijming)

Gebed

Kindmoment

Schriftlezing: Johannes 20: 19-31

Preek

Zingen: Opwekking 855

Voorbede-gebed

Collecte

Wetslezing

Slotliederen:
Welk een vriend is onze Jezus (ELB 299) 

Zegen