Ds. Roelof de Graaf

09:30

13 maart 2022

Liturgie zondagmorgen 13 maart 2022 in “De Voorhof” te Franeker

Intochtslied : Hoe Groot zijt Gij
                         Samenzang medley met Kees en Reni Kraayenoord  Nederland Zingt

-Welkom en mededelingen van de kerkenraad
– Stiltemoment
– Votum en zegengroet
– Zingen:  Liedboek 641 : 1 en 2  Jezus leeft en ik met Hem
– Gebed voor de preek
– Kinderkerk
– Lezen uit de Bijbel: 1 Tessalonicenzen 4,13-18
– Zingen: Psalm 89: 1 en 7
– Lezen uit de Heidelbergse Catechismus: Zondag 19
– Zingen: Psalm 89:8
– Youtube tekenfilmpje over The rapture of the church of Jesus Christ
(de opname van de  gemeente) ( 7,6 weergaven-11 jaar geleden)
– Preek ( van ds. Roelof de Graaf , emeritus predikant te Rouveen )
                        Samen de Heer binnenhalen in de lucht.

 – Zingen: Liedboek  769 : 1.4 .6 – Eens, als de bazuinen klinken
– Dankgebed en voorbeden
– Belijdenis van ons geloof  zingen Geref. Kerkboek 179 b Ik geloof in God de Vader
– Collecte 1e kerk 2e diaconie
– Slotlied , Zingen: Evangelische Liedbundel 413 – Lichtstad met uw paarlen poorten
– Zegen
– gezongen amen geref. Kerkboek 182)