Dankdag voor gewas en arbeid |Dingeman van Wijnen

19:30

3 november 2021

Votum (samen hardop uitspreken)
Onze hulp is in de naam van de HEER die de hemel en de aarde heeft gemaakt.
Hij laat het werk van zijn handen niet los maar is daar trouw aan tot in eeuwigheid.
Amen
Groet
Liedboek Psalm 50: 7 en 11 Offer God lof, bied Hem uw dankbaarheid
Opw. 544 Meer dan rijkdom
Gebed
GK 161 Heer U bent mijn leven. Geloofsbelijdenis (alle verzen)
Collecte (Hetty Bloem)
Lezing 1 Tessalonicenzen 5:12-24 (tekst vers 17 en 18)
Preek, afgewisseld met dankpunten uit de gemeente
Psalm 66:3 en 5 DNP (God beproeft je en geeft je geluk)
Dankgebed, afgesloten door het Onze Vader
Liedboek 704 vers 1,2 en 3
Zegen met gezongen amen.

  • Agenda