Dankdag voor gewas en arbeid | Ds. Mark Veurink

19:30

2 november 2016

Zingen: LvK Gezang 393 : 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: GKB Psalm 65 : 5 en 6

Gebed

Lezen: Psalm 67 : 1 – 8

Zingen: LvK Psalm 126 : 1, 2 en 3

Preek over Psalm 67 : 7 – 8

Luisterlied: The Psalm Project 67 (//www.youtube.com/watch?v=SJ-44VihGq8)

Post-it-gebed

Zingen: GKB Gezang 132 : 2, 3, 4, 5 en 6

Dankgebed

Collecte

Zingen: GKB Psalm 47 : 1 en 4

Zegen