Dankdag voor gewas en arbeid | Br. Dingeman van Wijnen

Oogst
19:30

6 november 2019

Openingslied: LB 704:1 Dank, dank nu allen God
Stil gebed
Votum en groet
LB 104 : 1, 4, 8 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht.
Gebed
Bijbellezing: Psalm 85
LB 126 : 1, 2 Toen God de Heer uit ‘s vijands macht
Preek
Lied: Psalm 85 : 1-3, uit de nieuwe Psalmberijming (zie hieronder de tekst)
Dankgebeden
Afgewisseld met LB 226 – Dank U voor uw overvloed; waarschijnlijk drie keer.
Geloofsbelijdenis van Nicea
Dankdag-collecte
Slotlied: Opwekking 734 – God ik adem om van U te zingen = Psalmen voor Nu 145
Zegen