Dankdag voor gewas en arbeid | Ds. M.B. Visser

Oogst
19:30

7 november 2018

Welkom en mededelingen
Zingen Zingende Gezegend 213: Dit huis een herberg onderweg
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 23: 3 (GK)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing Hebree├źn 13: 1 – 2
Zingen Psalm 65: 1 en 2 (LvK)
Verkondiging Gastvrijheid
Zingen Psalm 22:1 (LvK)
Dankgebed en voorbede (ouderling van dienst)
Inzameling
Zingen Gezang 141: 1, 2 en 3 (GK) Dankt, dankt nu allen God
Zegen (gezongen amen)