Dankdag-maaltijd

17:00

5 november 2014

 

Woensdag 5 november is het dankdag. Elk jaar trekken we een woensdagavond uit om stil te staan bij alles wat God ons geeft. Danken kan op verschillende manieren. Het kan door te zingen en te bidden: dat doen we in de kerkdienst. Het kan door uit te delen van wat God geeft: dat doen we in de collecte voor Satu Mare en de voedselcollecte voor de voedselbank. Het kan ook door te genieten van wat God geeft. Dat is ook het thema van de dankdagdienst: danken door te genieten. Genieten, bijvoorbeeld van een lekkere maaltijd. In de Verenigde Staten en Canada wordt dankdag (thanksgiving day) altijd zo gevierd: met een maaltijd.

Wij willen dit jaar op dankdag naast de kerkdienst ook een maaltijd houden. Een maaltijd volgens bekend recept: ieder neemt wat mee en daarvan wordt een buffet samengesteld. Laten we er een feestmaaltijd van maken om te genieten van wat God geeft!

Praktisch: vanaf 17:00 is de kerk open en kun je jouw deel van de maaltijd klaarzetten. In de keuken is te weinig ruimte voor iedereen, dus probeer zo veel mogelijk je bijdrage thuis klaar te maken. Om 17:30 beginnen we dan met het eten zelf. Om 18:30 ronden we de maaltijd af. Als we daarna samen opruimen, is alles weer netjes voor de kerkdienst die om 19:30 begint. En ook zij die niet bij de kerkdienst kunnen zijn, bijvoorbeeld kinderen, kunnen met de maaltijd toch dankdag meevieren.

Dus neem iets mee voor het buffet, graag ook eigen servies en bestek om de afwas te beperken, en geniet mee met het feest van dankdag!