Br. Wieger Broersma

08:30

4 september 2022

Liturgie voor zondagmorgen 4 september 2022

 1. Openingslied Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus .
 2. Mededelingen diaken van dienst
 3. 3. Stil gebed. Votum en zegengroet .
 4. Zingen Liedboek  147 : 1 en 2 ( Lof zij de Heer goed is het leven )
 5. Gods leefregels.
 6.   Zingen Liedboek 1 : 1 ( Gezegend hij , die in der bozen raad) )
 7. Gebed voor de preek
 8. Schriftlezing Lucas 14: 1-14 ( door Sytske Broersma)
 9. Zingen Geref. Kerkboek 164 ( Jezus vol liefde , U wilt ons leiden ).
 10. Tekstlezing Lucas 14 : 15-24
 11. Preek over Lucas 14:15-24
 12. Zingen Liedboek 413 : 1 en 3 (Grote God wij loven U  )
 13. Voorbede en dankgebed.
 14. inzamelen van de collectegelden.
 15. Liedboek 416: 1 , 2, 3, en 4 ( Ga met God en Hij zal met je zijn
 16. Zegen   Gezongen Amen ( Geref. kerkboek 182)