Br. Herman van Twillert

09:30

12 juni 2022

Zingen
Opwekking 407                Hoe groot zij Gij.
LBdK    284 1,2                 Geef vrede Heer geef vrede.

Welkom en mededelingen van de kerkenraad.

Stil gebed.

Votum en groet

Gezang  171:1  ;  Wees stil voor het aangezicht van God;

Gebed voor de preek;

Kinderclub;

Lezen Ex 12, 29-42;
Lezen Opb 7,9-17;
Lezen Ex 13, 27-22;

Gezang 147:  2, 3;       Als een wolk die veertig jaren.   Heer zolang wij ademhalen

Preek;

LB Gez 459: 1,6,7    Door de nacht van strijd en zorgen;

Dankgebed en voorbeden door dienstdoende ouderling;

Geloofsbelijdenis;

Collecte;

Gezang 118               God is getrouw, zijn plannen falen niet;
Gezang 165                Machtig God, Sterke Rots;

Zegen : Gezongen Amen.

  • Agenda