Br. Herman van Twillert

09:30

18 september 2022

Bruiloft te Kanaan;  joh  1-12

Zingen: opwekking, lof aanbidding
Opw 44 Geprezen zij de Heer
Opw 350  Vader vol van vrees en schaamte …

Stilte voor persoonlijk gebed

Votum en groet

Gez 173: 1 , 4  Alles wat over ons geschreven is …

Gebed

            Psalm 36 :2 Uw goedheid Heer is Hemelhoog

Kinderclub

Schriftlezingen
Joh 2 1-12
Jes 25 6-9

Gez 284:  O lieve Heer geef vrede …

Preek : “Wat heb je nu aan Jezus”

LDK Gez 225 : 1 en 3 Zingt voor de Heer een nieuw gezang

Gebed door ouderling van dienst

           Geloofs belijdenis door het zingen van Liedboek 179b

Collecte

Gez 115: 1  Die op de troon zat zeide,
3  wie dorst heeft, laat Hij drinken

Gezang 164   Jezus vol liefde

Zegen met gezongen Amen