Br. Dingeman van Wijnen

09:30

31 juli 2022

Liturgie voor de dienst in De Voorhof van 31 juli 2022

 

Voorzangen:

Opwekking 407, O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
NLB 314, Here Jezus, om uw woord, vers 1, 2, 3

Stil gebed

Votum – groet

Zingen: NLB 218, Dank u voor deze nieuwe morgen, vers 1, 2, 3, 4, 5

Wetslezing

Zingen NLB (Psalm) 6, Heer, toon mij uw genade, vers 1 en 5

Gebed

Bijbellezing: Psalm 115

Zingen: NLB (Psalm) 115, Niet ons, o Heer, vers 1 en 3

Preek over Zondag 9 en 10 van de Heidelbergse Catechismus

Zingen: NLB (Psalm) 130, Uit diepten van ellende, vers 3 en 4

Gebed

Collecte

Zingen NLB 902, Is God de Heer maar voor mij, vers 1, 5 en 6
& NLB 913, Wat de toekomst brengen moge, vers 1, 2, 3, 4

Zegen