Br. Albert Kok

09:30

23 oktober 2022

Orde van dienst zondag 23 oktober 09.30 uur de Voorhof Franeker

Zingen: Psalm 118: 1 en 9 (Nieuw Liedboek)

Zingen: Psalm 100 NPB 1-2 en 3

Welkom door de ouderling van dienst

Votum en groet

Zingen: Psalm 93

Gebed (zegen vragen voor de dienst)

Kindermoment – kinderkerk

Schriftlezing : Jona  1: 1-6, 14-16 en Marcus 4: 35-41

Zingen: Psalm 107: 8,9 en 1 NPB

Preek

Zingen na de preek: Haven van rust

Dankgebed

Liesbeth en Ilja vertellen

Collecte

Kindermoment 2

Wij belijden ons geloof: Geloofsbelijdenis

Zingen: Ruwe stormen mogen woeden

Zegen

Zingen: 4-stemmig Amen.