Biddag |Ds. P. Groen

Oogst
19:30

14 maart 2018

Voorzang liedboek 479: 1, 2 aan U behoort
Stil gebed
votum en groet

gezang 156 Heer ik kom tot U,
gebed voor gewas en arbeid (1)
lezen Psalm 104: 24-30

Psalm 65, berijming Levensliederen. Melodie is gelijk.

4. U onderhoudt het land met regen
en zorgt dat alles groeit.
U geeft rivieren vol met zegen,
zodat de akker bloeit.
U maakt het land geschikt voor koren,
uw arm raakt nooit vermoeid:
u klieft de kluiten, vult de voren
en zegent al wat groeit.

5. U kroont het jaar met uw geschenken,
het druipt van overvloed.
U wilt het droge land doordrenken,
wat bent u gul en goed!
De dalen kleuren blond van koren
de weiden bont van vee,
De heuvels laten van zich horen,
de bergen juichen mee.

tekst Lucas 12: 35-38
preek
liedboek 126
geloofsbelijdenis , zondag 10 Heid. Cat. lezen (ook beamen svp)
gezang 78: 1 en 4
gebed voor gewas en arbeid (2)
collecte
liedboek 393 de dag door Uwe gunst ontvangen
zegen