Biddag voor gewas en arbeid |Ds. A. ten Napel

19:30

11 maart 2020

Ps. 146, 3.5 GK 2006
Stil gebed Votum en groet
Gez. 427 1.8 LB 1973
Gebed voor de dienst
Gez. 140, 1.3 GK 2006
Lezen en tekst Mt. 21, 18-22
Ps. 103, 2.7 LB 1973
Preek
Gez. 291 LB 1973
Dienst der gebeden en dankgebed
Dienst; arbeid; weer/ zaaien oogsten; corona/ stop en genezing ook in de wereld; Koningshuis;
Kerkelijk gemeenten eenwording enz.; land en volk regering Nederland evangelisatie toekomst;
Plaatselijke gemeente kerkenraad pastoraal werker zieken eenzamen ouderen jongeren weduwen wezen e.d.
Opwekking 167
Collecte
Zegen
Amenlied