Biddag voor gewas en arbeid | Ds. H.J. Siegers

Oogst
19:30

13 maart 2019

Welkom
Zingen Ps. 65:5,6 – Gij komt het dorre land
Stil gebed
Votum + groet
Zingen LvdK Gez. 30:1,2 – Wie mat de wateren
Gebed over gewas
Zingen LvdK Gez. 48:5 – Heer, aller ogen
Zingen Ps. 104:1 – Mijn ziel verheerlijk God
Lezen Psalm 104:5-23
Zingen Ps. 104:7 – O Heer, hoe groot
Lezen Psalm 104:27-32
Zingen Ps. 104:10 – Ik zal de Heer lofzingen
Gebed over arbeid
Zingen LB 717:2,3 – Zeg ons welk voordeel heeft
Tekst Psalm 104:31
Preek: Gods vreugde over zijn schepping
Zingen GKB Gez. 147;1,4
Gebed over samenleving
LvdK Gez. 48:3 – Uw koninklijke heerschappij
Collecte
Zingen LB Gez. 978:1,4 – Aan u behoort, o Heer
Zegen