Biddag voor gewas en arbeid | ds. Mark Veurink

Oogst
19:30

8 maart 2017

Zingen: GKB Gezang 135 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 145 : 4 en 5
Gebed
Verhalen over werk – 1
Bram Jenema, Henk of Petra Gunnink, Sjirk Kuijper
Zingen: Psalm 104 : 4 en 8 (LvK=GKB)
Lezen: Psalm 127 : 1 – 5
Meditatie
Zingen: GKB Psalm 4 : 3
Verhalen over werk – 2
Alyna Smith, Henk Brander, Gea Smits, Peter Willem de Jong
Zingen: LvK Gezang 48 : 5 en 9
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 710
Zegen