Voorgangers:Eduard en Arend de Braak (zoon &  vader)
Muziek orgel & piano:  Jaring de Braak (broervan Arend)
Muziekgroep,  De Voorhof


Liturgie

– Gezang 160:1,2 (Groot is Uw trouw, o Heer)- Kerkenraadsmededelingen
– Stil gebed- Votum en groet
– Lied: Psalm 23: 1,3 (DNP) “Mijn herder is de HEER, Zijn hand behoedt mij”
– Gebed
– Lezing: Johannes 10:11-18 (Ik ben de goede herder)
– Meditatie (Eduard)
– Zingen: Opwekking 727 – Ik val niet uit zijn hand (Psalmen voor Nu 16)
– Bevestiging ds. Arend de Braak
– Zingen: Mijn Here Jezus is mijn trouwe Herder (wijs: LB 766)
– Lezing: Johannes 10:1-10 (Ik ben de deur)
– Preek over Joh.10:9,10 (Arend de Braak)
– Lied: Psalm 27:3 en 4 (Eén ding blijf ik steeds van de Here vragen)
– Voorbede- en dankgebed
– Collectemoment
– Gods richtlijnen: 1 Petr.4:7-11
– Zegen en amen
– Slotlied: Opwekking 334: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen