Middagdienst |Israëlzondag |Ds. A. Ten Napel

16:30

6 oktober 2019

Welkom Oudste
Ps. 116, 1.7.8 (LB 1973)
Stil gebed Votum en groet
Ps. 86, 4.7 (GK).
Gebed en Voorbede
Lezen Dan. 3, 12-18
Gez. 118 (GK).
Preek
Opw. 354 (Glorie aan God)
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Gez. 291 (LB 1973)
Zegen
3x amen