Morgendienst Ds. Mark Veurink

09:30

4 mei 2014

Litugie

 • Zingen: Psalm 95 : 1, 2 en 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 407
 • Gebed
 • Kinderen naar club
 • Lezen: Johannes 21 : 1 – 14
 • Zingen: Psalm 93 : 1, 2 en 3
 • Preek over Johannes 21 : 12
 • Zingen: LvK Lied 75 : 1, 2 en 3
 • Kinderen terug
 • Lezen wet
 • Zingen: LvK Lied 442 : 1, 2 en 4
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: GKB Gezang 111
 • Zegen