Br. Jaap Bosgra

NCGK De Voorhof Voorstraat 71, Franeker

Zingen:  Opwekking  715   Wat hou ik van uw huis Lied  838 : 1, 2 en 3   O grote God die liefde zijt Stil gebed Votum en groet Zingen   Ps   118 […]