Alpha

AlphaCursusKennis maken

De Alpha-cursus is een cursus om kennis te maken met het christelijk geloof. Voor mensen die niet geloven en weleens willen weten wat het christelijk geloof precies inhoudt. Of voor mensen die de band met God zijn kwijtgeraakt en zich daar weer eens in willen verdiepen. Maar net zo goed voor mensen die hun hele leven al geloven en de basics weer eens willen doordenken en ervaren. De Alpha cursus is er dus voor iedereen! Klik hier voor meer informatie

Cursus

De cursus bestaat uit tien avonden en een kort weekend. Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Vervolgens komt er een onderwerp aan de orde dat te maken heeft met het geloof en de Bijbel. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Voor de maaltijden en het cursusmateriaal wordt een bijdrage naar draagkracht gevraagd.

Voor wie?

Aan de voorgaande cursussen hebben mensen met zeer uiteenlopende achtergronden meegedaan. Van ervaren kerkgangers tot mensen die niet erg bekend waren met het christelijk geloof. Het is de ervaring van de cursusleiders dat mensen ongeacht hun achtergrond vaak met dezelfde vragen zitten: Is er wel een God? Wie is hij en kan ik iets van hem ervaren? Wat moet ik met Jezus? De Alpha-cursus biedt de gelegenheid om met elkaar over deze vragen in gesprek te gaan en elkaar  verder te helpen.

Aanmelden

Als je meer informatie wilt over de eerstvolgende Alpha-cursus kun je contact opnemen met Hanneke Veurink.