Kerkelijk werker

Mocht u vragen en/of opmerkingen voor de kerkelijk werkster hebben, dan kunt u deze via onderstaand contactformulier doorgeven.

Hanneke Veurink – Malda.
Turfkade 6
8801 LP Franeker
Tel.: 0517-797997