Wie zijn wij

Kerk

Wij zijn een groep christenen, een kerk. We zijn heel verschillende mensen, maar we delen ons geloof in Jezus Christus. Daarom horen we bij elkaar. We willen samen God aanbidden, elkaar helpen om te geloven en van Gods liefde uitdelen.

Kerk in FranekerIn Franeker

We zijn een kerk in Franeker. Onze leden, zo’n 200, wonen in Franeker en omgeving. Ons kerkgebouw, De Voorhof, staat in het historisch centrum van Franeker. In de Franeker samenleving willen we gemeente van
Christus zijn.

Voor Franeker

Als kerk in Franeker willen we er ook voor Franeker zijn. We willen
een open gemeente zijn: zonder drempels en gastvrij voor alle mensen in
Franeker en omgeving. Net als Jezus willen we geen mensen buitensluiten.
In de kerk willen we er voor elkaar zijn, maar we willen geen in
zichzelf gekeerde gemeenschap worden. We willen graag Gods liefde ook in
de wereld om ons heen bekend maken, met woorden en daden. We willen
mensen uitnodigen om God en zijn liefde te leren kennen.

Voor elkaar

dsc_0166We willen niet alleen op zondag in een kerkdienst zitten, we willen er ook
voor elkaar zijn. Daarom is onze gemeente verdeeld in kringen:
groepen van ongeveer 15 leden. In deze kringen willen we voor elkaar
zorgen en elkaar opbouwen in ons geloof. Elke kring heeft een ouderling
en een diaken. Zij ondersteunen de kringen.

Kerkverband

We maken deel uit van twee kerkverbanden: de Nederlande Gerefomeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Sinds 1 Mei 2023  zijn de CGK van Franeker en de NGK  van Franeker-Sexbierum samengegaan tot NCGK Franeker. Als Samenwerkingsgemeente maken we deel uit van beide kerkverbanden, waarmee we verbonden zijn aan
kerken in Nederland en daarbuiten. Met deze kerken delen we ook onze
belijdenissen: oude verwoordingen van het christelijk geloof, waarin wij
ons geloof herkennen.