Sing-in 26-11-2017 19:30uur

Op zondagavond 26 november a.s. wordt er in CGKV De Voorhof te Franeker weer een sing-in gehouden, om met iedereen die dat leuk vindt samen liederen te zingen bij piano en/of orgel, eventueel aangevuld met andere instrumenten. Het repertoire wordt gekozen uit de breedte van wat er in kerkelijk Nederland gezongen wordt, variërend van Johannes de Heer tot Liedboek en van Opwekking tot Sela. Deze keer is er met name aandacht voor de komende Adventstijd. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Allen hartelijk welkom!

Adres: CGKV De Voorhof, Voorstraat 71, Franeker
Aanvang 19:30 uur