Dankdagcollecte | Project Namaste

De opbrengst van de dankdagcollecte op woensdag 1 november a.s is bestemd voor: Project Namaste.

Project Namaste is opgericht door Bram en Rinnie de Groot uit Franeker

Info uit informatiefolder:

Waarom helpen wij:
Kinderen die geboren zijn met verschillende afwijkingen worden vaak verstopt. Reden: Schaamte en armoede. Wij helpen kinderen met schisis en/of open gehemelte. Schisis, ook wel hazenlip genoemd. Hier maken wij het verschil! Wij zorgen er voor dat ze worden geopereerd, zodat dze uit hun isolement komen. Door onze hulp krijgen de kinderen weer een toekomst en worden ze geaccepteerd.

Kosten per kind:
Wij helpen kinderen op verschillende eilanden in IndonesiĆ«. Wij zijn nu bezig op Bali, Sumba, Flores en Rote. Al deze kinderen worden geopereerd op Bali. Om 1 kind te helpen kost ongeveer 500 euro. De operatie is gratis. van die 500 euro worden de onkosten betaald zoals opvangtehuis, medicijnen, eten en vervoerskosten. Elk kind krijgt 1 van de ouders mee bij zo’n ingrijpende operatie.

Vanaf 2013 hebben wij samen met onze sponsors meer dan 75 kinderen geholpen.

De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan!!

Project Namaste:
(NL80RABO)03204.95.442
Ten name van: A. de Groot
Ter attentie van: NAMASTE

Voor meer info: www.projectnamaste.nl