Bijbelleesproject rechters

Op de zondag 3, 10 en 17 juni zal er tijdens de morgendienst stil worden gestaan bij het bijbelboek rechters. Onderstaand vindt u het bijbelleesrooster met de bijbehorende verwerkingsvragen, die in de kringen besproken kunnen worden.

Filmpje van the bible project

Bijbelleesrooster Rechters mei/juni 2018

 

Dag Tekst Verwerkingsvraag
27-5 Recht.1:1-21 Rechters begint goed: de HEER wordt geraadpleegd. Bid jij bij een moeilijk besluit? Krijg je antwoord?
28-5 Recht.1:22-36 De man uit Betel blijft in leven, zoals hem is beloofd. Doe jij wat je belooft?
29-5 Recht.2:1-10 Ooggetuigen vertelden overtuigend over wat de HEER deed. Vertel eens over wat jij ziet van Gods werk.
30-5 Recht.2:11-23 De Israëlieten beginnen andere goden de dienen. Dat doet God zeer. Waarmee doe jij God zeer?
31-5 Recht.3:1-11 Wat vind je ervan dat de HEER de Israëlieten op de proef stelt? En van de reactie van Israël daarop?
1-6 Recht.3:12-31 Het verhaal van Ehud is beeldend en meeslepend. Op welke punten zie je God bezig in dit verhaal?
2-6 Recht.4:1-24 Barak wordt soms als laf gezien. Waarom wilde hij Debora mee? Zou jij hebben gedurfd wat hij deed?
3-6 Recht.5: 1-31 Een overwinningslied. Wij vieren dankzij Jezus de overwinning op de dood. Zing daar vandaag over.
4-6 Recht.6:1-18 Gideon is cynisch geworden. Hij merkt er weinig van dat God hem bijstaat. Herken je dat gevoel?
5-6 Recht.6:19-40 Wat vind je van wat Gideons vader in vers 31-32 zegt?
6-6 Recht.7:1-22 God wil laten zien dat Hij de overwinning geeft. Hoe het klein leger ook is. Op welk ‘leger’ vertrouw jij?
7-6 Recht.7:23-8:21 Waarom worden de inwoners van Sukkot en Penuël gestraft? Kan je dit verbinden met Mat. 25:42?
8-6 Recht.8:22:-32 Gideon zegt dat de HEER heerst en niet hij, maar creëert toch een afgod. Heerst bij jou alleen de HEER?
9-6 Recht.8:33-9:21 De eerste bomen uit Jotams verhaal willen niet heersen maar dienen. Hoe leer je te lijken op die bomen?
10-6 Recht.9:22-49 Sichem wil wraak voor Gideons zonen. Begane zonden hebben lang gevolgen. In jouw leven ook?
11-6 Recht.9:50-10:5 God doet recht. Hoe vind je dat? Verandert dat gegeven iets in hoe jij omgaat met onrecht?
12-6 Recht.10:6-16 Wat leer je in dit stuk over Gods geduld?
13-6 Recht.10:17-11:11 God kiest andere mensen voor zijn plan dan wij zouden doen. Jefta bijvoorbeeld. Wie weet je nog meer?
14-6 Recht.11:12-27 Jefta laat zich het land dat God Israël gaf niet afpakken. Kan wat wij van God kregen afgepakt worden?
15-6 Recht.11:28-40 Jefta doet een gelofte. Geloftes komen we vaker tegen in de Bijbel. Heb jij weleens een gelofte gedaan?
16-6 Recht.12:1-15 Israël gaat onderling op de vuist. Wat denk je dat God van dit stuk geschiedenis vindt?
17-6 Recht.13:1-25 Een onvruchtbare vrouw krijgt een bijzonder kind. Dat gebeurt vaker in de Bijbel. Bij welke vrouwen?
18-6 Recht.14:1-20 Honing uit een dode leeuw. Uit iets lelijks komt iets moois. Heb jij dat weleens zien gebeuren in je leven?
19-6 Recht.15:1-20 Simson doodt veel Filistijnen. Gods werk? Persoonlijke wraak? Is er onderscheid?
20-6 Recht.16:1-22 Simson wordt verleid en verliest zijn kracht. Welke verleiding hindert jouw werk voor Gods zaak?
21-6 Recht.16:23-31 Wat vind je ervan hoe Simson aan zijn eind komt?
22-6 Recht.17:1-18:6 Een illustratie van hoe (achteloos) Israël omgaat met Gods wet. Hoe sta jij tegenover Gods wetten?
23-6 Recht.18:7-31 De Danieten maken hun eigen beeld van de HEER. Welk eenzijdig/verkeerd beeld van God koester jij?
24-6 Recht.19:1-21 Maar moeizaam uitgenodigd worden in een stad van je eigen volk. Pijnlijk. Ben jij gastvrij?
25-6 Recht.19:22-30 Afschuwelijk hoe deze vrouw behandeld wordt! Bid vandaag voor onderdrukte vrouwen wereldwijd.
26-6 Recht.20:1-17 Benjamin kiest ervoor het kwaad te verdedigen (vs.13-14). Welk kwaad in jouw leven laat jij bestaan?
27-6 Recht.20:18-28 God zegt zelf dat ze moeten aanvallen en toch vallen er veel slachtoffers in het leger van Israël. Waarom?
28-6 Recht.20:29-48 Een bloedige burgeroorlog. Gods volk strijdt onderling. Hoe zoek jij de vrede met je broeders/zusters?
29-6 Recht.21:1-14 Vierhonderd maagden worden ‘geregeld’ in Jabes. Het wordt steeds lelijker. Bid voor oorlogsslachtoffers.
30-6 Recht.21:15-25 Dit gebeurt als je doet wat goed is in eigen ogen. Hoe oefen jij je in doen wat goed is in Gods ogen?