Wat te doen bij…

Wat te doen bij…

• ik wil lid worden van de gemeente: kijk op de pagina ‘lid worden
• ik ben al lid van de gemeente en wil belijdenis doen van mijn geloof: meld je bij je ouderling of predikant. Meestal volgt het doen van belijdenis op het volgen van catechisatie: daar leer je wat je belijdenis inhoudt. Wanneer je er aan toe bent belijdenis te doen, volgt een motivatiegesprek met een kleine afvaardiging van de kerkenraad. Op basis van dat gesprek beslist de kerkenraad over je toelating tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Wanneer je als kind niet gedoopt bent, zul je na je belijdenis ook gedoopt worden. De jaarlijkse belijdenisdienst is op 1e Paasdag. Wanneer je op een ander moment belijdenis wilt doen, is dat in overleg mogelijk.
• wij hebben een kindje gekregen. Meld een geboorte bij de scriba van de kerkenraad. Wanneer je een geboortekaartje naar de kerk stuurt, hangen we hem op het prikbord.
• wij willen ons kind laten dopen. Neem contact op met je ouderling of predikant. Zij maken een afspraak voor een motivatiegesprek. De kerkenraad beslist op basis van dit gesprek over de toelating tot het sacrament van de doop. Een datum voor een doopbediening wordt altijd in overleg gekozen.
• wij gaan trouwen: meld dit ruim op tijd bij je ouderling en predikant, zeker wanneer je een kerkelijke huwelijksbevestiging wilt. Een kerkelijke huwelijksbevestiging vindt plaats in een (eventueel speciaal daarvoor belegde) kerkdienst. De kerkenraad beslist of een huwelijk kerkelijk bevestigd kan worden. Aan stellen die gaan trouwen of pas getrouwd zijn, bieden wij graag een huwelijkscursus aan.
ziekte of opname in bijvoorbeeld het ziekenhuis: meld dit bij je ouderling. Indien gewenst zorgt de ouderling ervoor dat op zondag voorbede wordt gedaan. Ook kan een afspraak over bezoek worden gemaakt.
overlijden: meld dit zo snel mogelijk bij een ouderling of de predikant. Wanneer iemand uit de gemeente overlijdt, melden we dit graag via gemeentebrede e-mail aan de gemeente.
• ik ga verhuizen: meld de verhuizing bij de scriba van de kerkenraad. Wanneer je buiten Franeker en omgeving gaat wonen en je lid wilt worden van een andere gemeente kun je bij je ouderling attestatie aanvragen. Deze attestatie kun je bij je nieuwe gemeente weer inleveren.
• ik wil me uitschrijven als lid van de gemeente: stuur je verzoek per brief of e-mail aan de scriba van de kerkenraad. Graag voeren we nog een ‘exit-gesprek’.

[cro_parentlinks]