Kringen

Alle leden van 18 jaar en ouder zijn ingedeeld in een kring, groepen van maximaal 15 belijdende leden. We willen ons leven delen op veel  manieren. Dat lukt niet alleen door ’s zondags met meer dan 100 mensen in de kerk te zitten. We willen graag ook doordeweeks en meer persoonlijk ons leven delen. En we willen dat (nieuwe) leden zich thuis gaan voelen in onze gemeente. Daarom is de gemeente opgedeeld in kringen; om de gelegenheid te scheppen elkaar te leren kennen en mooie relaties op te bouwen. Daarom bestaat een kring ook uit veel verschillende personen: mensen van allerlei leeftijd en met allerlei thuissituaties.

Er is ook nog een diepere reden achter onze kringen. Wij geloven dat God een God van gemeenschap is. God is liefde. Dat klinkt heel gemakkelijk, maar het is zeker niet vanzelfsprekend. Zonde maakt gemeenschap kapot. En dat herkennen we natuurlijk in onze wereld. Door Jezus Christus en door de Heilige Geest krijgen we weer een gemeenschap terug. Met God, maar ook met elkaar en met iedereen die met ons mee wil doen. Om samen gemeenschap te zijn en om daarin te oefenen en te groeien maakt iedereen deel uit van een kring.

In de kringen willen we samen leven in liefde, geloof en hoop. Elke kring kan hier zijn eigen invulling aan geven. Gebed, ontspanning, geestelijke groei, vriendschap ontwikkelen, omzien naar elkaar, maatschappelijke betrokkenheid, gesprekken over de bijbel of preekbesprekingen: het kan allemaal op de kringen.


[cro_parentlinks]