Kerkdiensten in Franeker

Kerkdiensten in Franeker

Op zondag komen we als gemeente samen in onze kerkdiensten. Iedereen is van harte welkom om een dienst bij te wonen en samen met ons God te ontmoeten. In de kerkdiensten willen we onze God aanbidden. We komen samen om tegen Hem te zeggen dat Hij geweldig is: we loven en prijzen Hem. Maar ook om elkaar te ontmoeten. Zo delen we ons leven met God, luisteren we naar zijn Woord en leggen we ons leven aan Hem voor.

 

Kerkdienst live meebeleven?  Klik hier voor de live stream

Gegevens

Elke zondag hebben we een  kerkdienst, om 9:30. Na de dienst is er de gelegenheid om koffie of thee te drinken en zo elkaar ook persoonlijk te ontmoeten. De diensten vinden plaats in ons kerkgebouw, Voorstraat 71 in Franeker.

Kinderen

Tijdens de dienst is er een crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit is in een van de bovenzalen van de kerk.
Voor de kinderen van 4 tot 7 jaar is er tijdens een gedeelte van de dienst een kinderclub. Aan het begin van de dienst gaan de kinderen naar boven voor hun eigen bijbelverhaal en een werkje. Na de preek komen ze weer beneden en vertellen wat ze gedaan hebben.

Avondmaal

7 Keer per jaar vieren we het avondmaal. Op Witte Donderdag en in 6 zondagdiensten. Gasten zijn van harte welkom het avondmaal mee te vieren als ze belijden dat Jezus Christus Redder en Heer is, en ze in hun eigen gemeente door belijdenis gerechtigd zijn het avondmaal te vieren. Gasten die het avondmaal willen meevieren, hoeven zich niet voorafgaand aan de dienst te melden.

Degenen die het avondmaal zelf niet mogen meevieren, kunnen wel mee lopen naar voren. Zij krijgen in plaats van brood en wijn een zegen van de voorganger. Iedereen, ook de kinderen, kan op deze manier meedoen in de avondmaalsviering.

Bijzondere diensten

Themadienst in FranekerSoms hebben we bijzondere kerkdiensten. Zo is er vier keer per jaar ’s  een gezinsdienst. In deze diensten proberen we het evangelie te verwoorden in een voor kinderen begrijpelijke taal. De kinderen worden zelf ook betrokken in de voorbereiding en uitvoering van de dienst. En volwassenen zijn natuurlijk ook welkom!

We zijn een kerk in Fryslân. Daarom hebben we ook een keer per jaar een Friestalige eredienst.  www.fryske-earetsjinsten.nl

[cro_parentlinks]